Planera ett bröllop

Ett bröllop står och väntar efter ‘ja’-et som sades, ett resultat av frieriet. En av de bästa dagarna i livet ska planeras för det ska såklart firas att man nu bestämt sig för att vara tillsammans med sin älskade. Att planera ett bröllop är en stor uppgift. Ofta handlar det dessutom om att planera sitt egna bröllop och att kunna få till alla detaljer så perfekta som möjligt. Ibland handlar det om att planera någon annans bröllop, kanske en nära vän eller ett syskon men oavsett vems bröllop det handlar om att planera så är det en stor uppgift att planera ett bröllop och det kan därför vara smart att gå efter några punkter när det gäller att börja planera.

Att tänka när bröllopet närmar sig

Budgeten

Budgeten är det absolut första man bör tänka på för det är inte fören man har börjat planera sin budget som man kan gå vidare i resterande steg. Är planen att gå efter en relativt liten budget så är det smart att börja planera bröllopet ganska så långt i förväg, tänk ett år.Börja planera kan man göra efter att budgeten är satt. När den är det kan man börja fundera på lokal, hur många gäster man bör bjuda och vilka. Ska bröllopet ha något speciellt tema och vilken mat ska det bjudas på. Att tidigt börja fundera på klänning, hur håret ska se ut och ringar. Det är mycket att tänka på när det kommer till att planera ett bröllop så var inte rädd för att ta hjälp för att allt ska kunna bli så perfekt som möjligt. Vem som ska vara brudtärna, bestman och toastmaster är viktiga detaljer för att det ska kunna bli ett bra bröllop. Tänk noga på vilka personer som skulle passa i rollerna. En toastmaster är den som leder mycket på själva middagen så som tal och andra framträdanden som kommer att äga rum på bröllopet. Känner man någon som är bra på att fixa fester så kanske den personen även skulle vara perfekt som toastmaster. En annan fråga är om man verkligen måste ha brudtärna och bestman när man gifter sig eller om man har tänk någon annan tanke inför sitt bröllop och då är såklart det också helt okej.

Bröllopsbukett

Bröllopsbukett och inbjudningskort är alltid viktigt. Inbjudan bör skickas ut till gästerna 3 – 6 månader innan bröllopet så att gästerna har tid att planera in så att de med största sannolikhet kan komma på bröllopet. Buketten är något av de sista man köper till bröllopet men som bör ha planerats en tid dessförinnan. Hindersprövning är enormt viktigt eftersom man inte får viga sig utan intyget. Det är skatteverket som godkänner om man har rätt att gifta sig eller inte och det brukar ta ungefär två veckor för att få det godkänt.De sista att planera är att se till så att allt är bokat. Är tanken att man ska ha fotograf så boka det i god tid, ska en frisör fixa håret inför bröllopet boka det, osv. Den sista tiden är till för att man ska se till så att allt inför bröllopet är klart.

Papper och tjocklek

När man skall välja tjocklek på papper om man skall skriva en bok skall man kolla vilka möjligheter och begränsningar papperet har, framförallt tryckmässigt. Dessa olika faktorer spelar in när man skall välja papper: Bildkvalitet vid tryck, utseende och känsla, färg-korrekthet, läsbarhet, slutformatet, opacitet (genomsynlighet), miljöaspekter, efterbearbetning, trycksakens livslängd, distribution och vikt/porto och kostnaden för upplagan. När det gäller att kontrollera vilka papper som är miljöanpassade kan man tänka på att papper i sig är ett “miljövänligt” material. Eftersom det kommer från naturen så går det att återvinna, återanvända och vid energiutvinning har det ett högt värde. Idag är papperstillverkningen mestadels miljöanpassat. Ett stycke papper anges med papperets namn samt en gramvikt. Gramvikten anger hur mycket papperet väger per kvadratmeter och informerar om dess tjocklek. Ju högre gramvikt av ett papper med samma kvalitet desto tjockare är papperet. Man skiljer också mellan olika papperskvaliteter, ett obestruket papper med samma gramvikt som ett bestruket är tjockare eftersom leran i bestrykningen har högre densitet och gör därför papperet tyngre.

tunt papper

Man skall undvika att använda för tunna papper för då kan text och bilder komma att lysa igenom papperet och bli väldigt rörigt. Papperets genomskinlighet anges med dess opacitet angett i procent och 100 procent innebär att genomskinligheten är den lägsta. Bokpapper som är obestrukna har nästan alltid en opacitet på 90-95 procent medan bestrukna papper mellan 95 och närmare 100 procent. Papper med låg gramvikt kan även de vara tjocka genom att det är “luftigare” och då säger man att det har högre bulk. Exempel på detta kan man se i pocketböcker som oftast har tjockare papper men trots detta har en låg gramvikt. Värdet för papperets bulk anger förhållandet mellan gramvikten och tjockleken och anges i ett siffervärde mellan 0,8 och 1,9. Bestrukna papper har låg bulk och obestrukna papper finns oftast med olika bulk för vilka behov man har eller vad man skall ha papperet till.

Se upp med mindre seriösa tryckerier

Se upp med mindre seriösa tryckerier

Papper har också värden för glans, vithet, ytjämnhet med mera. En egenskap på papper man alltid skall tänka på är fiberriktningen. Det betyder att vid papperets tillverkning kommer cellulosafibrerna i pappersbanans riktning. Det gör att papperet blir mer böjligt åt ena hållet. Det är därför väldigt viktigt att vid tryckningen har fiberriktningen längs boksidan uppifrån och ned. Annars känns det som om boksidorna i boken “står rätt/rakt ut” när man skall läsa boken. Detta har tryckeriet oftast superkoll på så man behöver inte bekymra sig över det för de är väldigt kompetenta och skickliga. Dock finns det alltid mindre “seriösa” tryckerier som inte bryr sig om hur resultatet blir, så för säkerhets skull kan man be om referenser på företaget så att man blir nöjd med sin slutprodukt. Vanligast när man trycker en bok är att göra det digitalt i en printer som trycker i A3 eller A4 och boken skall ha ett format på A5 eller mindre. Då kan det hända att mindre nogräknade tryckerier väljer sitt standardpapper i stället för ett papper med motsatt fiberriktning. Se upp!

Papperstillverkning

Man skriver handlarlistor, barnen målar dagligen, konstnärer målar och detta görs på papper. Hur blir det papper då? Vad görs papper av?

Tillverkningens process

Papper görs av trä, träflisor och spån bearbetas antingen mekaniskt eller kemiskt. Med hjälp av räfflade stålskivor så mals träflisorna ner i en kvarn och detta förbehandlas sedan med något som heter natriumsulfit. En kemisk framställning av papper innebär att man kokar massan i en lösning som innehåller lut (natriumhydroxid och natriumsulfid) Hur länge det ska kokas det är lignin det finns kvar i fibrerna, lignin är alltså vedens bindemedel. Nu återstår det att få bort all lut ifrån massan för att papper ska kunna tillverkas. Det starkaste pappret framställs genom barrved och denna kemiska tillverkning är en lång process.Vill man tillverka ett papper som inte gulnar så fort så måste man koka fibrerna länge och tillsätta en låg halt av lignin. Ska du använda pappret för att trycka på så är björkved ett jämnt och tätt papper.Nu blandar man ner vatten i massan och kanske eventuella andra pappersmassor för att få det pappret man vill ha. För att få ett vitare papper och ett papper som inte är så genomskinligt så tillsätts krita. Denna massa kallas för mäld.Nu måste all vätska pressas ut från pappersmassan och det kallas för avvattning, mälden sprutas ut på en typ av plastmatta och där rinner vatten och andra vätskor av. Nu ska massan pressas och det gör den mellan så kallade valsar, denna process görs cirka 4-5 gånger och även här fortsätter vattnet att rinna av.
När denna process är klar så ska massa torkas och det gör den på något som heter torkvalsar, dessa valsar går vid torkcylindrar, denna process gör inte pappret helt torrt utan bara till 95%.

Tambour

Nu ska pappret pressas och beroende på vad du ska ha för papper och till vilket ändamål så krävs olika saker för varje pappers typ. För att minimera att pappret samma så kan man ytlimma det. Nu när pappret är klart så måste man byta plats och sätta fast pappersrullen på en annan typ av vals, denna kallas för tambour. Behandlingen fortsätter, man för valsen med en travers till en rullmaskin. Innan leverans så delas rullarna i mindre rullar och sedan förpackas dem. Pappret delas upp i olika format och skickas sedan vidare till olika företag som är i behov av pappersark. För att få ett färgat papper så tillsätter man en mängd färgtillsats i mälden.

verkligt pris på papper

Att framställa papper påverkan miljön mycket då man hela tiden måste skörda skog för att få trå och för att sedan tillverka papper, mycket av pappret görs av returmassa, alltså massa som är återvunnet och detta är inte lika miljöfarligt. Andra typer av papper exempelvis sedlar eller tepåsar görs av bomull eller linnefiber, man kan även använda sig av abacafiber, detta är en växt som tillhör bananväxten och dessa tillverkningar skiljer sig väldigt mycket åt. I Sverige används mycket barr och björkved, i andra länder så odlar de trädplantager med snabbväxande träd för att man fortare ska kunna tillverka papper.

Mer om papperstyper

Det finns många olika papperstyper och när man skall välja vilken typ av papper man skall använda sig av är det bra att tänka på att vissa papper miljöanpassade. Det är snällast mot naturen att använda sig av sådana. Dagens tillverkning är till största delen miljöanpassat. Det kommer från naturen och är ett “miljövänligt” material. Miljö är ett generellt och det finns många som har olika perceptioner om vad som egentligen avgör om en produkt är bra för miljön eller inte. Ett papper kan bestå delvis av fiber, TCF eller ECF. En del papper är Svanmärkta eller har någon annan liknande symbol. Miljö handlar helt enkelt om att fundera på det övergripande och att bry si om på de medel som finns och vara rädd om miljön. Alla som varit med i tillverkningen är ansvariga för att detta skall tillgodoses så bra som möjligt. Olika papper använd till olika saker och de papper-sorter som används mest i Sverige är förpackningsmaterial. Till exempel toalettpapper, pappersnäsdukar och hushållspapper. Sedan finns det papper till att skriva på och papper att använda till att trycka saker på så som tidningar, böcker och reklamblad.Det finns hundratals olika sorters papper som lämpar sig för olika ändamål och det gäller att använda rätt sort. Det papper som man skall trycka text på finns i tre olika alternativ nämligen: bestruket glättat papper, obestruket papper samt bestruket papper som är matt. 

Papperet uppfanns i Kina

Papperet uppfanns i Kina

Papperet uppfanns i Kina för cirka 2 000 år sedan. I Sverige började det användas under 1 300-talet. Papper är gjort antingen av retur-fibrer eller nyfiber. Man avvattnar papperet först och sedan pressas och torkas det för att sedan kunna användas till olika saker. Det kan även göras av färsk vedfiber direkt från skogen.Mjukpapper används till toalett och hushållspapper, pappersnäsdukar och servetter. Detta skall suga upp vätska bra och vara mjukt att torka sig med. Tidningspapper skall vara bra att trycka text på och dessutom vara starkt så det går fint genom en tryckmaskin. Förpackningspapper används till bärkassar, säckar och presentpapper och skall vara starkt. Finpapper skall användas till att rita på, göra kopior, kuvert och blanketter. Det skall fungera så att det går att arkiveras, så det skall ha lång hållbarhetstid. Detta kan man få i flera olika kulörer och det kan även göras glansigt om man föredrar det. Förpackningskartong använd till grädd och mjölkförpackningar, flingpaket och även inuti rullen som används till hushålls och toalettpapper. Inuti dessa finns en tunn film av plast så att inte vätska skall rinna ut från de som innehåller detta.

Journalpapper

Journalpapper skall användas till postorderkataloger, veckotidningar och dylikt. Det skall göras av gran, tall eller björk om man vill att det skall ha längre livslängd. Wellpapp är det som används mest för att packa in varor med. Det har en väldigt stark konstruktion och uppfanns av amerikanen Albert L Jones år 1871.Det finns även specialpapper och detta används till framförallt konsttryckpapper, sedlar, impregnerat papper och etiketter. Det brukar göras övningar i grundskolan där eleverna får göra sitt eget papper för att testa och då rivs tidningspapper i massor av små bitar för att sedan läggas i vatten över natten och sedan hälls vattnet av och pappersmassan läggs i en ram för att torka. Sedan kan det användas att skriva på!