Handtillverkat papper

Handtillverkat papper har funnits i alla tider. På 2000-talet f.Kr så skapade egypterna papper gjort av gräs och kallade det för papyrus. Pergament av djurhud användes i Europa på 300-talet. Det första pappret som tillverkades av växtfibrer kommer ifrån Kina och runt år 750 så användes linnelump för att tillverka papper.Idag är det enkelt att tillverka papper i ens egna hem, från produkter som annars hade gått till återvinning. Gamla tidningar, kartong, trasiga böcker eller toarullar är exempel på vad man kan använda vid egentillverkning. Riv sedan de valda produkterna i små bitar och lägg det i blöt i cirka ett dygn. När pappersmassan är uppluckrad så blandar man den med ljummet vatten. Lättast är det att blanda i en mixer tills massan uppnår en grötig konsistens. Hur det färdiga papperets utseende och struktur kommer att se ut beror på tiden som massan körs i mixern. Desto mer finfördelat massan blir, desto finare och tunnare blir slutprodukten. Häll sedan den mixade massan ner i en större balja tills baljans botten är full. Fyll därefter på med ljummet vatten, tillräckligt mycket för att massan ska kunna flyta runt.

Nu finns chansen att vara kreativ

Den blandade massan i baljan ska ni fångas upp av två olika träramar. En ram ska inneha ett finmaskigt nät och en ram ska vara utan nät, men båda måste vara lika stora. Dessa ramar går att beställa på nätet eller göras hemma. Det finmaskiga nätet kan ersättas av myggnät.

myggnät

Massan som ska fiskas upp kan dekoreras innan eller under tiden man fiskar upp den. För att det färdiga papperet ska få en säregen prägel så kan man lägga ner allt möjligt i baljan. Torkade blommor, konfetti, blad eller utklippta motiv och bokstäver. Om man vill att papperet ska ha en annan färg så går det bra att färglägga massan med lite trycksvärta eller karamellfärg. Vill man ha ett papper som kommer att lukta gott så kan man blanda in några droppar parfym eller några droppar av valfri eterisk olja.Stoppa i båda ramarna, med långsidan först, under fibrerna i baljan.Ramen som innehar nätdelen ska vara ovanför den ramen som är utan nät. Medan man saktar lyfter upp ramarna så ska ska de skakas för att jämna till lagret av pappersmassa som man fiskar upp. Låt sedan vattnet silas av i några minuter.När vattnet har silats ur så tar man bort delen med nät och lägger ett lakanstyg eller en handduk ovanpå. Vänd sedan ramen med papperet tryckt mot tyget och börja på att fånga upp nästa papper. Då och då så måste massan i baljan röras om då fibrerna kommer att sjunka till botten. De papper man har skapat ska sedan torka i några dygn innan de är färdiga till att användas.Det kommer att ljusna i nyansen alltefter att det torkar. När pappret nästan är helt torrt så kan man lägga tyngd på det för att få den färdiga produkten så slät och platt som möjligt. Det går bra att använda böcker som pappret kan vila under, i cirka ett dygn, därefter är pappret färdigt till att användas.

Papperstillverkning

Det första skrivmaterialet, av vassväxten papyrus, föddes i Egypten för 5000 år sedan. Papyrusen skar man i strimlor, blötlade, flätade ihop och lade under press för torkning. Härifrån kommer ordet för papper. Det dominerade skrivmaterialet under hela antiken. Det vi nu kallar papper började produceras i Kina cirka 100 år fKr. Som papprets uppfinnare räknas Cai Lun, minister i provinsen Hunan. Han kom på idén att lägga växtfibrer i vattenbad tills de löstes upp och bildade en kletig massa. Massan hällde han på finmaskig duk och lät torka. Under de nästföljande tusen åren började papper framställas i flera olika kulturer, med olika typer av växtmaterial. Under 1800-talet ökade efterfrågan på papper i Europa. Användningen av träfiber för papperstillverkningen utvecklades av tysken Friedrich Keller.

Fyra steg

återvunnet pappersmassa

Pappersmassa kallas det råmaterial som man utgår ifrån vid papperstillverkning. Även om olika växter kan användas till pappersmassa, är det numera huvudsakligen trä. Returpapper används också för nytillverkning av papper. Trä består av cellulosafibrer, vilket är det som binder ihop massan till ett pappersark. Olika råvaror och förbehandling av fibrerna ger olika egenskaper till det färdiga pappret. Processen från träd till papper kan sammanfattas i fyra steg: Mäldberedning, avvattning, pressning och torkning. Ett femte steg kallas färdiggörningen, då man ytbehandlar, skär till och förpackar det färdiga pappret.

Mäldberedning och avvattning

Fibrerna måste först frigöras genom malning. Det finns två metoder, mekanisk väg eller kemisk process. Den mekaniska metoden innebär att veden mals ned. Fördelen med denna metod är att mycket lite trä går till spillo. I den kemiska processen tillför man kemikalier för att bryta ned ämnet lignin, det vill säga det som binder ihop fibrerna. Ligninet rensas bort, men mängden massa blir mindre. Massaveden blandas sedan med vatten, mäldberedning. I mälden blandar man ned tillsatser för olika egenskaper. Till exempel en annan sorts pappersmassa, färger, stärkelse eller krita för att få pappret vitare. Finpapper kan innehålla upp till 30% fyllnadsmaterial. Mälden blandas med ytterligare vatten, så kallat bakvatten.  Massan sprutas ut på viran, som är en vattengenomsläpplig plastduk. Vattnet rinner ur mälden, avvattning. Här börjar pappret bildas.

Pressning och torkning

I nästa steg pressas mälden mellan valsar där avvattningen fortsätter. Det kallas pressning och upprepas 3-4 gånger. Pappret går till torkning på uppvärmda cylindrar. Då är pappret till 95% torrt. Det pressas ytterligare för att jämna ut pappersytan. I denna process ytbehandlas pappret för olika egenskaper. Till exempel stryka på lim för att minska damm från pappret, eller med kaolin, krita eller titanoxid för bättre tryckegenskaper. När pappret är färdigbehandlat ligger det på stora rullar. Det skärs till ark och emballeras för vidare transport.

Papper i Sverige

bomullspapper

Sverige har tillverkat papper sedan 1500-talet. Fram till 1800-talet användes textilier som råvara. Särskilda lumpsamlare var anställda av pappersbruken för att samla in textillumpen. I och med Kellers upptäckt av trämassa tog svensk papperstillverkning fart under 1800-talet. Redan år 1886 hade Sverige 35 pappersbruk och 41 massafabriker. Under hela 1900-talet expanderade pappersproduktionen. Idag finns 57 massa- och pappersbruk i vårt land. De flesta pappersbruk i Sverige har egna massafabriker. Massan pumpas då direkt till pappersfabriken från massabruket, så kallade integrerade bruk. Andra pappersbruk köper massan i balar, ointegrerade bruk. Pappersproduktionen i Sverige ligger på 10 miljoner ton/år, varav 90% exporteras. Det gör oss till världens sjätte största exportör av papper och pappersmassa.

Papperets historia

Papper är idag någonting som många på jorden tar för givet och använder dagligen. Dels används det flitigt som förpackningsmaterial. Men det är även det mer populära valet när man utför olika former av tryck och konst för att nämna några exempel. Idag används papper mer och mer eftersom många företag väljer att ersätta plastförpackningar med ett mer miljövänligt alternativ som är nedbrytbart, som kan återanvändas och även återvinnas för att sin tur kunna nyttjas till andra ändamål. Men även fast papper idag är ett väldigt vardagligt material som man kan se överallt har detta inte alltid varit ett sådant tillgängligt alternativ. Hur ser papperets historia ut och hur tillverkar man egentligen papper?

När började man tillverka papper?

fibersuspension

Papperets historia vad gäller tillverkning genom så kallt fibersuspension började redan cirka 100 år efter Kristus. Det var i Kina som man under denna tidsperiod upptäckte enkelheten med att pressa och vattna ur trämassa för att därefter trycka massan till ett platt pappersformat. Innan denna metod var tillgänglig utvann man papper från pappermullbärsträd eller nässelbast men var då en betydligt mer tidskrävande metod. Att pressa trämassa och träfibrer samman la grunden för en helt ny epok där man nu kunde skriva och uttrycka sig smidigare och dessutom anteckna sägner och legender. Det är mycket tack vare papperets framkomst som man idag vet så mycket om dåtiden och jordens mänskliga historia och personers iakttagelser. Detta då man hittat betydande skrifter från denna och andra tidsepoker som har avgörande betydelse för människor även idag. Det var alltså cirka 100 år efter Kristus som man började tillverka papper genom fibersuspension. Man anser att det var en tjänsteman vid hovet vid namn Cai Lun som uppfann den nya metoden att pressa papper på. Tillverkningen av papper var begränsad till Kina fram till cirka år 600 då papper även började tillverkas i liten skala i Japan. Under 1000-talet spreds denna metod även vidare västerut och nådde så småningom Europa och de nordiska länderna.

Papperets historia i Norden

De första uppgifterna på att papper även var tillgängligt i de nordiska länderna sträcker sig tillbaka till omkring år 1345. Man tror även att papper vart en mer synlig vara i framförallt Danmark runt år 1359. Man har då hittat flera brev och skrifter från denna tid som kan styrka detta. Huruvida om papper kom till Norden tidigare har man idag ingen vetskap om men detta material kan ha haft en betydande roll även tidigare än detta. I Sverige började papperstillverkningen på allvar under 1500-talet och i början av 1600-talet hade Sverige fem stycken pappersbruk. Tre av dessa fanns under denna tiden i Östergötland.

Ekologiska papper

Ekologiska papper

Papper ersätter idag i flera fall plast som material för många företag. Människor börjar bli mer medvetna om vilka metoder man ska stötta och ekologiska papper och pappersbruk blir allt mer populära. För en global utveckling i rätt riktning är det viktigt att man väljer ett nedbrytbart och återvinningsbart material som till exempel papper. Med sin långa historia och sina många användningsområden är papper ett material som man ska fortsätta utveckla och använda sig av.

Välj rätt kuvert för inbjudan

Att välja rätt kuvert för att skicka inbjudan är ett kärt besvär. Att få ett fint kuvert som är vackert, lyxigt eller roligt väcker verkligen nyfikenhet hos mottagaren. När man skickar en inbjudan skall papperet på kuvertet ha hög kvalitet och ha fina färger. Det finns många hemsidor och butiker som saluför sådana kuvert och man kan även göra dem själv, men det är mer tidskrävande. Det finns kuvert i syrafritt och arkivbeständigt papper samt antik-randade kuvert så det är bara att välja och vraka. Det finns många olika storlekar att välja mellan.

  • C6-kuvert är det minsta kuvertet som finns och i det kan man skicka små saker som minneskort eller USB-stickor.
  • DL-storlek är det mest använda kuvertet och där får det plats ett A4-papper som vikts tre gånger på höjden till tre sidor.
  • Ett A5-papper är ett A4 som viks på mitten får precis plats i ett A5-kuvert. Ett papper som bara viks en gång tar mindre plats än ett papper som viks tre gånger. C5-kuvert kan också användas till att skicka med mindre anteckningsböcker, fotografier eller lite större vykort.
  • B4-kuvert är för lite större dokument och där får även plats ett extra A4-papper. Kuvertet har lite extra djup. Man kan alltså posta lite tjockare dokument, små askar eller kontrakt i detta.
  • C4-kuvert rymmer ett A4-papper och även tidningar och certifikat och dylikt kan skickas i dessa.
  • C3-kuvert är gjorda för att rymma ett A3-papper och detta är den största storleken när det gäller kuvert. Sedan får man gå vidare till ett paket eller skicka försändelsen i en tub.

Ett vackert kuvert

lyx bröllop inbjudningskort

Ett kuvert som matchar inbjudningskortet är det allra vackraste när man skall skicka inbjudningskort. Det är lyxigt och ger en helhetskänsla. Man kan välja mellan en mängd olika varianter för att skapa den alldeles speciella känslan det är när ett inbjudningskort dimper ner i brevlådan. Skall man skicka en inbjudan till bröllop så finns det vackra kuvert i skir spets som passar utmärkt för detta tillfälle. Kuvert med kuvertfoder är också lyxigt och fint att få. Dessa passar utmärkt till inbjudningskort. Det finns blommigt, randigt och i alla möjliga färger och mönster att välja mellan. En ny sak som finns är kuvert med kuvertfoder som man sätter sitt eget fototryck på. Riktigt fint och lyxigt som till exempel tackkort efter ett bröllop.

anpassade kuvert

Om man gör egna kuvert kan man låta fantasin flöda fritt och skapa riktiga mästerverk som ingen annan har skådat. Man kan leka med mönster, färger, foder till kuvert och använda scrapbook-saker och klistra på riktigt originella saker på varje kuvert. Färgade papper till kuvert ger en lyxig känsla och man kan välja att göra dem i vilken storlek som passar bäst. Gör man kuvert till ett barnkalas kan man klistra på nallar, ballonger, olika djur, godisklubbor och mycket annat skojigt. Man kan lägga i något skojigt i kuvertet som någon rolig godisbit för att överraska mottagaren. Skickar man inbjudan till ett bröllop kan man kombinera fina spets-kuvert samt också använda brevpapper även det med spets så matchar de varandra fint och det är roligt att få såna brev.

Skicka inbjudan digitalt

Att skicka sina inbjudningar digitalt är både enkelt och roligt. Det är effektivt och man kan göra en lockande och rolig inbjudan snabbt. Man sparar pengar, tid och dessutom är det miljövänligt. Det sparar också in på papper och sedan behöver kortet ingen transport som drar bensin eller sprider ut avgaser i miljön. Det är tidssparande och man slipper springa runt och posta alla brev. Att göra färdiga inbjudningskort för olika tillfällen är fiffigt att göra och ha på sin hemsida om man har tillgång till en sådan. Man kan ladda upp sina egna bilder och använda till sina inbjudningar eller ladda upp från datorn där det finns många fina att välja bland. Det finns många sidor på nätet som erbjuder bilder och man kan göra inbjudningskort från dessa och få personliga, speciella och vackra kort. En del sidor har mer än en miljon bilder, illustrationer och grafik-element. Man kan använda en bakgrund från företagets bildbibliotek eller använda sin egen. Färger kan man trolla med och ge kortet lite extra flärd. En inbjudan skall vara lockande för nära och kära, vänner och andra viktiga personer i livet som man vill bjuda med sitt speciella kort. Man väcker både nyfikenhet och får deras uppmärksamhet med en personlig och vacker inbjudan. En del mallar som finns på företagets hemsida om man väljer en sådan är gratis och andra kostar en liten slant. Det finns många professionellt utformade mallar som man kan använda när man designar sitt kort. Man kan använda sin mall hur många gånger man vill och om man gör ett kort på deras sida så sparas det i en speciell startsida så att den finns kvar när man besöker sidan nästa gång. Mycket fiffigt. Man kan dra bilderna och “släppa” på kortet så är dom på plats. Väldigt enkelt.

Skicka inbjudan vidare

Skicka inbjudan vidare

Att skicka inbjudningar digitalt från sin egen e-mail är ett alternativ, men man kan även skicka dem direkt från sidan där man designat dem. Det gör man genom att ange mottagarens e-post, trycka på en “dela”-knapp och vips har de alla fått sina inbjudningar.Ett alternativt sätt är att ladda ner kortet som en JPG, PNG eller PDF-fil och bifoga med sin egen e-post.Det finns många kostnadsfria appar att ladda ner till sin mobil med många fina kort man kan designa själv även när man är på resande fot. Om man äger ett företag och skickar inbjudan digitalt till kunder till exempel så visar det att företaget är nytänkande och innovativt företag som är “med i tiden”. Det sparar också mycket tid eftersom det öppnar för en bättre kommunikation med gästerna. Man sparar tid och det går snabbt att sammanställa vilka som svarat och sedan skräddarsy kommunikationen efter detta. Sedan skickar man automatisk påminnelse till dem man inte fått svar av (om det förekommer sådana.) Man skickar lätt mer information om eventet till de som tackat ja, även det digitalt. Skall man till exempel anordna ett läger vill man att folk skall svara på frågor om allergi, tröjstorlek och så vidare och få snabbt svar. De kan helt enkelt svara i sin smartphone.

Planera ett bröllop

Ett bröllop står och väntar efter ‘ja’-et som sades, ett resultat av frieriet. En av de bästa dagarna i livet ska planeras för det ska såklart firas att man nu bestämt sig för att vara tillsammans med sin älskade. Att planera ett bröllop är en stor uppgift. Ofta handlar det dessutom om att planera sitt egna bröllop och att kunna få till alla detaljer så perfekta som möjligt. Ibland handlar det om att planera någon annans bröllop, kanske en nära vän eller ett syskon men oavsett vems bröllop det handlar om att planera så är det en stor uppgift att planera ett bröllop och det kan därför vara smart att gå efter några punkter när det gäller att börja planera.

Att tänka när bröllopet närmar sig

Budgeten

Budgeten är det absolut första man bör tänka på för det är inte fören man har börjat planera sin budget som man kan gå vidare i resterande steg. Är planen att gå efter en relativt liten budget så är det smart att börja planera bröllopet ganska så långt i förväg, tänk ett år.Börja planera kan man göra efter att budgeten är satt. När den är det kan man börja fundera på lokal, hur många gäster man bör bjuda och vilka. Ska bröllopet ha något speciellt tema och vilken mat ska det bjudas på. Att tidigt börja fundera på klänning, hur håret ska se ut och ringar. Det är mycket att tänka på när det kommer till att planera ett bröllop så var inte rädd för att ta hjälp för att allt ska kunna bli så perfekt som möjligt. Vem som ska vara brudtärna, bestman och toastmaster är viktiga detaljer för att det ska kunna bli ett bra bröllop. Tänk noga på vilka personer som skulle passa i rollerna. En toastmaster är den som leder mycket på själva middagen så som tal och andra framträdanden som kommer att äga rum på bröllopet. Känner man någon som är bra på att fixa fester så kanske den personen även skulle vara perfekt som toastmaster. En annan fråga är om man verkligen måste ha brudtärna och bestman när man gifter sig eller om man har tänk någon annan tanke inför sitt bröllop och då är såklart det också helt okej.

Bröllopsbukett

Bröllopsbukett och inbjudningskort är alltid viktigt. Inbjudan bör skickas ut till gästerna 3 – 6 månader innan bröllopet så att gästerna har tid att planera in så att de med största sannolikhet kan komma på bröllopet. Buketten är något av de sista man köper till bröllopet men som bör ha planerats en tid dessförinnan. Hindersprövning är enormt viktigt eftersom man inte får viga sig utan intyget. Det är skatteverket som godkänner om man har rätt att gifta sig eller inte och det brukar ta ungefär två veckor för att få det godkänt.De sista att planera är att se till så att allt är bokat. Är tanken att man ska ha fotograf så boka det i god tid, ska en frisör fixa håret inför bröllopet boka det, osv. Den sista tiden är till för att man ska se till så att allt inför bröllopet är klart.

Papper och tjocklek

När man skall välja tjocklek på papper om man skall skriva en bok skall man kolla vilka möjligheter och begränsningar papperet har, framförallt tryckmässigt. Dessa olika faktorer spelar in när man skall välja papper: Bildkvalitet vid tryck, utseende och känsla, färg-korrekthet, läsbarhet, slutformatet, opacitet (genomsynlighet), miljöaspekter, efterbearbetning, trycksakens livslängd, distribution och vikt/porto och kostnaden för upplagan. När det gäller att kontrollera vilka papper som är miljöanpassade kan man tänka på att papper i sig är ett “miljövänligt” material. Eftersom det kommer från naturen så går det att återvinna, återanvända och vid energiutvinning har det ett högt värde. Idag är papperstillverkningen mestadels miljöanpassat. Ett stycke papper anges med papperets namn samt en gramvikt. Gramvikten anger hur mycket papperet väger per kvadratmeter och informerar om dess tjocklek. Ju högre gramvikt av ett papper med samma kvalitet desto tjockare är papperet. Man skiljer också mellan olika papperskvaliteter, ett obestruket papper med samma gramvikt som ett bestruket är tjockare eftersom leran i bestrykningen har högre densitet och gör därför papperet tyngre.

tunt papper

Man skall undvika att använda för tunna papper för då kan text och bilder komma att lysa igenom papperet och bli väldigt rörigt. Papperets genomskinlighet anges med dess opacitet angett i procent och 100 procent innebär att genomskinligheten är den lägsta. Bokpapper som är obestrukna har nästan alltid en opacitet på 90-95 procent medan bestrukna papper mellan 95 och närmare 100 procent. Papper med låg gramvikt kan även de vara tjocka genom att det är “luftigare” och då säger man att det har högre bulk. Exempel på detta kan man se i pocketböcker som oftast har tjockare papper men trots detta har en låg gramvikt. Värdet för papperets bulk anger förhållandet mellan gramvikten och tjockleken och anges i ett siffervärde mellan 0,8 och 1,9. Bestrukna papper har låg bulk och obestrukna papper finns oftast med olika bulk för vilka behov man har eller vad man skall ha papperet till.

Se upp med mindre seriösa tryckerier

Se upp med mindre seriösa tryckerier

Papper har också värden för glans, vithet, ytjämnhet med mera. En egenskap på papper man alltid skall tänka på är fiberriktningen. Det betyder att vid papperets tillverkning kommer cellulosafibrerna i pappersbanans riktning. Det gör att papperet blir mer böjligt åt ena hållet. Det är därför väldigt viktigt att vid tryckningen har fiberriktningen längs boksidan uppifrån och ned. Annars känns det som om boksidorna i boken “står rätt/rakt ut” när man skall läsa boken. Detta har tryckeriet oftast superkoll på så man behöver inte bekymra sig över det för de är väldigt kompetenta och skickliga. Dock finns det alltid mindre “seriösa” tryckerier som inte bryr sig om hur resultatet blir, så för säkerhets skull kan man be om referenser på företaget så att man blir nöjd med sin slutprodukt. Vanligast när man trycker en bok är att göra det digitalt i en printer som trycker i A3 eller A4 och boken skall ha ett format på A5 eller mindre. Då kan det hända att mindre nogräknade tryckerier väljer sitt standardpapper i stället för ett papper med motsatt fiberriktning. Se upp!

Papperstillverkning

Man skriver handlarlistor, barnen målar dagligen, konstnärer målar och detta görs på papper. Hur blir det papper då? Vad görs papper av?

Tillverkningens process

Papper görs av trä, träflisor och spån bearbetas antingen mekaniskt eller kemiskt. Med hjälp av räfflade stålskivor så mals träflisorna ner i en kvarn och detta förbehandlas sedan med något som heter natriumsulfit. En kemisk framställning av papper innebär att man kokar massan i en lösning som innehåller lut (natriumhydroxid och natriumsulfid) Hur länge det ska kokas det är lignin det finns kvar i fibrerna, lignin är alltså vedens bindemedel. Nu återstår det att få bort all lut ifrån massan för att papper ska kunna tillverkas. Det starkaste pappret framställs genom barrved och denna kemiska tillverkning är en lång process.Vill man tillverka ett papper som inte gulnar så fort så måste man koka fibrerna länge och tillsätta en låg halt av lignin. Ska du använda pappret för att trycka på så är björkved ett jämnt och tätt papper.Nu blandar man ner vatten i massan och kanske eventuella andra pappersmassor för att få det pappret man vill ha. För att få ett vitare papper och ett papper som inte är så genomskinligt så tillsätts krita. Denna massa kallas för mäld.Nu måste all vätska pressas ut från pappersmassan och det kallas för avvattning, mälden sprutas ut på en typ av plastmatta och där rinner vatten och andra vätskor av. Nu ska massan pressas och det gör den mellan så kallade valsar, denna process görs cirka 4-5 gånger och även här fortsätter vattnet att rinna av.
När denna process är klar så ska massa torkas och det gör den på något som heter torkvalsar, dessa valsar går vid torkcylindrar, denna process gör inte pappret helt torrt utan bara till 95%.

Tambour

Nu ska pappret pressas och beroende på vad du ska ha för papper och till vilket ändamål så krävs olika saker för varje pappers typ. För att minimera att pappret samma så kan man ytlimma det. Nu när pappret är klart så måste man byta plats och sätta fast pappersrullen på en annan typ av vals, denna kallas för tambour. Behandlingen fortsätter, man för valsen med en travers till en rullmaskin. Innan leverans så delas rullarna i mindre rullar och sedan förpackas dem. Pappret delas upp i olika format och skickas sedan vidare till olika företag som är i behov av pappersark. För att få ett färgat papper så tillsätter man en mängd färgtillsats i mälden.

verkligt pris på papper

Att framställa papper påverkan miljön mycket då man hela tiden måste skörda skog för att få trå och för att sedan tillverka papper, mycket av pappret görs av returmassa, alltså massa som är återvunnet och detta är inte lika miljöfarligt. Andra typer av papper exempelvis sedlar eller tepåsar görs av bomull eller linnefiber, man kan även använda sig av abacafiber, detta är en växt som tillhör bananväxten och dessa tillverkningar skiljer sig väldigt mycket åt. I Sverige används mycket barr och björkved, i andra länder så odlar de trädplantager med snabbväxande träd för att man fortare ska kunna tillverka papper.

Mer om papperstyper

Det finns många olika papperstyper och när man skall välja vilken typ av papper man skall använda sig av är det bra att tänka på att vissa papper miljöanpassade. Det är snällast mot naturen att använda sig av sådana. Dagens tillverkning är till största delen miljöanpassat. Det kommer från naturen och är ett “miljövänligt” material. Miljö är ett generellt och det finns många som har olika perceptioner om vad som egentligen avgör om en produkt är bra för miljön eller inte. Ett papper kan bestå delvis av fiber, TCF eller ECF. En del papper är Svanmärkta eller har någon annan liknande symbol. Miljö handlar helt enkelt om att fundera på det övergripande och att bry si om på de medel som finns och vara rädd om miljön. Alla som varit med i tillverkningen är ansvariga för att detta skall tillgodoses så bra som möjligt. Olika papper använd till olika saker och de papper-sorter som används mest i Sverige är förpackningsmaterial. Till exempel toalettpapper, pappersnäsdukar och hushållspapper. Sedan finns det papper till att skriva på och papper att använda till att trycka saker på så som tidningar, böcker och reklamblad.Det finns hundratals olika sorters papper som lämpar sig för olika ändamål och det gäller att använda rätt sort. Det papper som man skall trycka text på finns i tre olika alternativ nämligen: bestruket glättat papper, obestruket papper samt bestruket papper som är matt. 

Papperet uppfanns i Kina

Papperet uppfanns i Kina

Papperet uppfanns i Kina för cirka 2 000 år sedan. I Sverige började det användas under 1 300-talet. Papper är gjort antingen av retur-fibrer eller nyfiber. Man avvattnar papperet först och sedan pressas och torkas det för att sedan kunna användas till olika saker. Det kan även göras av färsk vedfiber direkt från skogen.Mjukpapper används till toalett och hushållspapper, pappersnäsdukar och servetter. Detta skall suga upp vätska bra och vara mjukt att torka sig med. Tidningspapper skall vara bra att trycka text på och dessutom vara starkt så det går fint genom en tryckmaskin. Förpackningspapper används till bärkassar, säckar och presentpapper och skall vara starkt. Finpapper skall användas till att rita på, göra kopior, kuvert och blanketter. Det skall fungera så att det går att arkiveras, så det skall ha lång hållbarhetstid. Detta kan man få i flera olika kulörer och det kan även göras glansigt om man föredrar det. Förpackningskartong använd till grädd och mjölkförpackningar, flingpaket och även inuti rullen som används till hushålls och toalettpapper. Inuti dessa finns en tunn film av plast så att inte vätska skall rinna ut från de som innehåller detta.

Journalpapper

Journalpapper skall användas till postorderkataloger, veckotidningar och dylikt. Det skall göras av gran, tall eller björk om man vill att det skall ha längre livslängd. Wellpapp är det som används mest för att packa in varor med. Det har en väldigt stark konstruktion och uppfanns av amerikanen Albert L Jones år 1871.Det finns även specialpapper och detta används till framförallt konsttryckpapper, sedlar, impregnerat papper och etiketter. Det brukar göras övningar i grundskolan där eleverna får göra sitt eget papper för att testa och då rivs tidningspapper i massor av små bitar för att sedan läggas i vatten över natten och sedan hälls vattnet av och pappersmassan läggs i en ram för att torka. Sedan kan det användas att skriva på!

Bra bröllops sidor på nätet

När bröllopet är nära så är det dags för att börja planera allt in i minsta detalj. Många gånger kan det vara smart att börja planera ungefär ett år innan, beroende på vilken budget man har satt för bröllopet. Smart för att kunna få så mycket inspiration som möjligt är de olika bröllops hemsidorna som finns som man kan surfa runt på för att få inspiration. Tur att internet idag är så pass lättillgängligt så direkt när inspirationen är låg så är det bara att klicka in sig på en bra bröllopshemsida för tips och råd. Titta in på alla bröllops relaterade hemsidor och låt inspirationen flöda, hemsidorna är smarta att besöka och bjuder på många tips för alla som går i planerna att gifta sig.

Hemsidor att ta inspiration ifrån

Minbrollopssajt.se

Minbrollopssajt.se är en perfekt hemsida för alla par som ska gifta sig för att kunna ge all info till gästerna om det kommandet bröllopet. Som par kan man skaffa en egen hemsida inför bröllopet. På den egna hemsidan kan man berätta info exempelvis hur man träffades, gästerna kan OSA om de kan komma på bröllopet via hemsidan och så mycket mer.Budgetbröllop.se är också en hemsida där man som par kan sätta ihop sin egna hemsida vilket är hur smart som helst eftersom all information inte alltid får plats på inbjudningskortet som man skickar ut, ibland finns det mer information som kan vara kul för gästerna att läsa. Låt gästerna OSA till bröllopet via hemsidan eller skriv en önskelista så att gästerna har koll på vad den perfekta presenten är. Är bröllopet på ett ställe som de flesta gästerna inte har varit på förut kan det vara smart att ha med en färdbeskrivning på hemsidan. Funktionerna är många och man kan med lite ansträngning få ihop en riktigt bra hemsida. Perfekt för det blivande paret Bröllopsguiden.se är hemsidan där man kan få tips och massa inspiration inför bröllopet. Fokus på själva bröllopet men även allt runt om kring som kan vara viktigt att ha koll på. Att hitta den perfekta klänningen kan ibland vara klurigt men det finns massa tips och inspiration på bröllopsguiden. Hemsidan bjuder också på checklistor, allt för att bröllopet ska bli så smidigt som möjligt. För att kunna få så mycket inspiration som möjligt så finns det också flera bloggar på hemsidan där de skriver om sina planer inför drömbröllopet. Bröllopsguiden finns också som tidning som är perfekt att ha med sin när man behöver inspiration.

bröllop guider

Bröllop.se är en bröllopsguide online. Perfekt för alla som ska gifta sig för att verkligen få den rätta dosen med inspiration inför bröllopet. Med checklistor, erbjudanden och så mycket mer. Bröllop.se är hemsidan som verkligen är en hjälpande hand i allt planerande allt från de första planerna till att bestämma vart bröllopsresan ska gå kan hemsidan hjälpa en på traven med. Är man ute efter att fixa ett perfekt bröllop så är bröllop.se verkligen en bra guide till det eftersom alla hjälpmedel för att lyckas finns på hemsidan.