Hållbar pappers- och resursanvändning

Hållbar pappers- och resursanvändning

Denna artikel kommer att handla om hållbar pappers- och resursanvändning. Men vi kommer främst att fokusera på papper och dess fördelar. Det finns fantastiska studier på en mängd intressanta resurser som dels är extremt hållbara och väldigt återanvändningsbara. Detta ställer givetvis krav på att vi sorterar rätt. Och detta gäller givetvis företag såväl som privatpersoner. De flesta idag har insett vikten av detta och det satsas allt mer på hållbarhet både när det kommer till kommunikation utåt men även lager och förordningar som man måste förhålla sig till. Allt för att vi ska få så bra och hållbar framtid. Här kommer några anledningar till att papper är så hållbart och återanvändningsbart. Ha en spännande läsning!

Papper är en av få verkligen hållbara produkter

Papper är baserat på trä, ett naturligt och förnybart material. När unga träd växer absorberar de koldioxid från atmosfären. Som en träprodukt fortsätter papper också att lagra kol under hela sin livstid. Pappersindustrin har ett antal respekterade certifieringssystem som säkerställer att papperet du använder kommer från en hållbar skogskälla. De två mest erkända certifieringarna är Forest Stewardship Council® (FSC®) och Programmet för godkännande av skogscertifiering (PEFC ™).

Både PEFC och FSC strävar efter att uppnå samma mål – certifiering av skogar till trovärdiga, oberoende verifierade standarder för ansvarsfull skogsförvaltning och fokusera på att bevara de naturliga livsmiljöerna för växter och djur och respektera skogsarbetarnas och lokala samhällsrättigheter. Både PEFC och FSC driver en robust kedja av vårdnadssystem som spårar trä och träfiber genom varje steg i leveranskedjan, från skogen till slutanvändaren.

FSC ™ är en internationell ideell organisation med flera intressenter som grundades 1993 för att främja ansvarsfull förvaltning av världens skogar. FSC-logotypen när den används på papper och tryckta produkter är säker på att den är tillverkad med eller innehåller trä som kommer från FSC-certifierade skogar eller från postkonsumentavfall.

PEFC ™ är en oberoende, ideell, icke-statlig organisation, grundad 1999 som främjar hållbart skötta skogar genom oberoende tredjepartscertifiering. PEFC-logotypen ger en försäkring för köpare av pappersprodukter att träfibern härstammar från PEFC-certifierade, hållbart skötta skogar.

Skogarna är rika på biologisk mångfald och är värdefulla för rekreation, vattenreglering och markskydd. Förutom att tillhandahålla timmer och andra skogsprodukter utan trä är skogar viktiga för att mildra klimatförändringarna och för den förnybara energisektorn – under ett år kommer ett moget träd att ta upp cirka 22 kg koldioxid från atmosfären, och, i utbyte släpp syre.

Fakta om hållbarhet

Fakta om hållbarhet

Papper är tillverkat av trä, en verkligt förnybar och hållbar resurs. Skogscertifiering säkerställer att trä kommer från välskötta skogar. Ansvarsfull produktion av trä, massa och papper säkerställer hälsoskogande skogar. Mellan 2005 och 2015 växte europeiska skogar med ett område som var storleken på Schweiz. 71% trä och 83% massa köpt av den europeiska massa- och pappersindustrin är FSC- eller PEFC-certifierad. 91% av produktionskapaciteten är certifierad eller registrerad enligt de internationellt erkända miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS.3 Det finn annat mycket intressant om papper och det är just detta ovan som säkerställer att vi kan använda papper helt utan dåligt samvete i framtiden.