Mer om papperstyper

Det finns många olika papperstyper och när man skall välja vilken typ av papper man skall använda sig av är det bra att tänka på att vissa papper miljöanpassade. Det är snällast mot naturen att använda sig av sådana. Dagens tillverkning är till största delen miljöanpassat. Det kommer från naturen och är ett “miljövänligt” material. Miljö är ett generellt och det finns många som har olika perceptioner om vad som egentligen avgör om en produkt är bra för miljön eller inte. Ett papper kan bestå delvis av fiber, TCF eller ECF. En del papper är Svanmärkta eller har någon annan liknande symbol. Miljö handlar helt enkelt om att fundera på det övergripande och att bry si om på de medel som finns och vara rädd om miljön. Alla som varit med i tillverkningen är ansvariga för att detta skall tillgodoses så bra som möjligt. Olika papper använd till olika saker och de papper-sorter som används mest i Sverige är förpackningsmaterial. Till exempel toalettpapper, pappersnäsdukar och hushållspapper. Sedan finns det papper till att skriva på och papper att använda till att trycka saker på så som tidningar, böcker och reklamblad.Det finns hundratals olika sorters papper som lämpar sig för olika ändamål och det gäller att använda rätt sort. Det papper som man skall trycka text på finns i tre olika alternativ nämligen: bestruket glättat papper, obestruket papper samt bestruket papper som är matt. 

Papperet uppfanns i Kina

Papperet uppfanns i Kina

Papperet uppfanns i Kina för cirka 2 000 år sedan. I Sverige började det användas under 1 300-talet. Papper är gjort antingen av retur-fibrer eller nyfiber. Man avvattnar papperet först och sedan pressas och torkas det för att sedan kunna användas till olika saker. Det kan även göras av färsk vedfiber direkt från skogen.Mjukpapper används till toalett och hushållspapper, pappersnäsdukar och servetter. Detta skall suga upp vätska bra och vara mjukt att torka sig med. Tidningspapper skall vara bra att trycka text på och dessutom vara starkt så det går fint genom en tryckmaskin. Förpackningspapper används till bärkassar, säckar och presentpapper och skall vara starkt. Finpapper skall användas till att rita på, göra kopior, kuvert och blanketter. Det skall fungera så att det går att arkiveras, så det skall ha lång hållbarhetstid. Detta kan man få i flera olika kulörer och det kan även göras glansigt om man föredrar det. Förpackningskartong använd till grädd och mjölkförpackningar, flingpaket och även inuti rullen som används till hushålls och toalettpapper. Inuti dessa finns en tunn film av plast så att inte vätska skall rinna ut från de som innehåller detta.

Journalpapper

Journalpapper skall användas till postorderkataloger, veckotidningar och dylikt. Det skall göras av gran, tall eller björk om man vill att det skall ha längre livslängd. Wellpapp är det som används mest för att packa in varor med. Det har en väldigt stark konstruktion och uppfanns av amerikanen Albert L Jones år 1871.Det finns även specialpapper och detta används till framförallt konsttryckpapper, sedlar, impregnerat papper och etiketter. Det brukar göras övningar i grundskolan där eleverna får göra sitt eget papper för att testa och då rivs tidningspapper i massor av små bitar för att sedan läggas i vatten över natten och sedan hälls vattnet av och pappersmassan läggs i en ram för att torka. Sedan kan det användas att skriva på!