Papper och tjocklek

När man skall välja tjocklek på papper om man skall skriva en bok skall man kolla vilka möjligheter och begränsningar papperet har, framförallt tryckmässigt. Dessa olika faktorer spelar in när man skall välja papper: Bildkvalitet vid tryck, utseende och känsla, färg-korrekthet, läsbarhet, slutformatet, opacitet (genomsynlighet), miljöaspekter, efterbearbetning, trycksakens livslängd, distribution och vikt/porto och kostnaden för upplagan. När det gäller att kontrollera vilka papper som är miljöanpassade kan man tänka på att papper i sig är ett “miljövänligt” material. Eftersom det kommer från naturen så går det att återvinna, återanvända och vid energiutvinning har det ett högt värde. Idag är papperstillverkningen mestadels miljöanpassat. Ett stycke papper anges med papperets namn samt en gramvikt. Gramvikten anger hur mycket papperet väger per kvadratmeter och informerar om dess tjocklek. Ju högre gramvikt av ett papper med samma kvalitet desto tjockare är papperet. Man skiljer också mellan olika papperskvaliteter, ett obestruket papper med samma gramvikt som ett bestruket är tjockare eftersom leran i bestrykningen har högre densitet och gör därför papperet tyngre.

tunt papper

Man skall undvika att använda för tunna papper för då kan text och bilder komma att lysa igenom papperet och bli väldigt rörigt. Papperets genomskinlighet anges med dess opacitet angett i procent och 100 procent innebär att genomskinligheten är den lägsta. Bokpapper som är obestrukna har nästan alltid en opacitet på 90-95 procent medan bestrukna papper mellan 95 och närmare 100 procent. Papper med låg gramvikt kan även de vara tjocka genom att det är “luftigare” och då säger man att det har högre bulk. Exempel på detta kan man se i pocketböcker som oftast har tjockare papper men trots detta har en låg gramvikt. Värdet för papperets bulk anger förhållandet mellan gramvikten och tjockleken och anges i ett siffervärde mellan 0,8 och 1,9. Bestrukna papper har låg bulk och obestrukna papper finns oftast med olika bulk för vilka behov man har eller vad man skall ha papperet till.

Se upp med mindre seriösa tryckerier

Se upp med mindre seriösa tryckerier

Papper har också värden för glans, vithet, ytjämnhet med mera. En egenskap på papper man alltid skall tänka på är fiberriktningen. Det betyder att vid papperets tillverkning kommer cellulosafibrerna i pappersbanans riktning. Det gör att papperet blir mer böjligt åt ena hållet. Det är därför väldigt viktigt att vid tryckningen har fiberriktningen längs boksidan uppifrån och ned. Annars känns det som om boksidorna i boken “står rätt/rakt ut” när man skall läsa boken. Detta har tryckeriet oftast superkoll på så man behöver inte bekymra sig över det för de är väldigt kompetenta och skickliga. Dock finns det alltid mindre “seriösa” tryckerier som inte bryr sig om hur resultatet blir, så för säkerhets skull kan man be om referenser på företaget så att man blir nöjd med sin slutprodukt. Vanligast när man trycker en bok är att göra det digitalt i en printer som trycker i A3 eller A4 och boken skall ha ett format på A5 eller mindre. Då kan det hända att mindre nogräknade tryckerier väljer sitt standardpapper i stället för ett papper med motsatt fiberriktning. Se upp!