Papperets historia

Papper är idag någonting som många på jorden tar för givet och använder dagligen. Dels används det flitigt som förpackningsmaterial. Men det är även det mer populära valet när man utför olika former av tryck och konst för att nämna några exempel. Idag används papper mer och mer eftersom många företag väljer att ersätta plastförpackningar med ett mer miljövänligt alternativ som är nedbrytbart, som kan återanvändas och även återvinnas för att sin tur kunna nyttjas till andra ändamål. Men även fast papper idag är ett väldigt vardagligt material som man kan se överallt har detta inte alltid varit ett sådant tillgängligt alternativ. Hur ser papperets historia ut och hur tillverkar man egentligen papper?

När började man tillverka papper?

fibersuspension

Papperets historia vad gäller tillverkning genom så kallt fibersuspension började redan cirka 100 år efter Kristus. Det var i Kina som man under denna tidsperiod upptäckte enkelheten med att pressa och vattna ur trämassa för att därefter trycka massan till ett platt pappersformat. Innan denna metod var tillgänglig utvann man papper från pappermullbärsträd eller nässelbast men var då en betydligt mer tidskrävande metod. Att pressa trämassa och träfibrer samman la grunden för en helt ny epok där man nu kunde skriva och uttrycka sig smidigare och dessutom anteckna sägner och legender. Det är mycket tack vare papperets framkomst som man idag vet så mycket om dåtiden och jordens mänskliga historia och personers iakttagelser. Detta då man hittat betydande skrifter från denna och andra tidsepoker som har avgörande betydelse för människor även idag. Det var alltså cirka 100 år efter Kristus som man började tillverka papper genom fibersuspension. Man anser att det var en tjänsteman vid hovet vid namn Cai Lun som uppfann den nya metoden att pressa papper på. Tillverkningen av papper var begränsad till Kina fram till cirka år 600 då papper även började tillverkas i liten skala i Japan. Under 1000-talet spreds denna metod även vidare västerut och nådde så småningom Europa och de nordiska länderna.

Papperets historia i Norden

De första uppgifterna på att papper även var tillgängligt i de nordiska länderna sträcker sig tillbaka till omkring år 1345. Man tror även att papper vart en mer synlig vara i framförallt Danmark runt år 1359. Man har då hittat flera brev och skrifter från denna tid som kan styrka detta. Huruvida om papper kom till Norden tidigare har man idag ingen vetskap om men detta material kan ha haft en betydande roll även tidigare än detta. I Sverige började papperstillverkningen på allvar under 1500-talet och i början av 1600-talet hade Sverige fem stycken pappersbruk. Tre av dessa fanns under denna tiden i Östergötland.

Ekologiska papper

Ekologiska papper

Papper ersätter idag i flera fall plast som material för många företag. Människor börjar bli mer medvetna om vilka metoder man ska stötta och ekologiska papper och pappersbruk blir allt mer populära. För en global utveckling i rätt riktning är det viktigt att man väljer ett nedbrytbart och återvinningsbart material som till exempel papper. Med sin långa historia och sina många användningsområden är papper ett material som man ska fortsätta utveckla och använda sig av.