Pappersbruk del 1

Den del av skogsindustrin som tillverkar både pappersmassa och papper kallas för massa- och pappersindustrin. Det är vanligt att dessa två tillverkningar sker vid samma bruk, men det kan även ske vid separata bruk. För att få fram pappersmassan så krävs det träd och man kan i princip använda alla slags träd för detta ändamål. Men de vanligaste träden att använda sig av är gran, tall, björk, asp och även eukalyptus. Hur tillverkningen av pappersmassa och papper går till ska vi lära oss i denna artikelserie, men först så tar vi och börjar vi med lite historia.

Sveriges första pappersbruk

gammalt pappersbruk

Man tror att det första pappersbruket i Sverige kan ha anlagts så tidigt som på 1520-talet. Detta ska då ha skett genom Biskop Brask i Söderköping. Det man vet är att Gustav Vasa anlade ett bruk i Norrström. Detta flyttades senare till Uppsala. År 1621 anlades det som idag kallas för Sveriges första finpappersbruk; Uddby kvarn. På Uddby kvarn tillverkade man skrivpapper, omslagspapper och även papper till det som skulle bli Europas första pengasedlar. Omslagspapperet som man tillverkade användes till artilleriets krutladdningar. Produktionen på denna tid såg, som vi kan förstå, annorlunda ut än den gör idag. Till tillverkningen använde man lump, vilket är slitna och kasserade textilier som är gjorda av bomull, ull, lin, jute eller hampa. Denna lump använde man fram till omkring 1830-talet då man istället gick över till halm och slipmassa från träråvaror. Lump används faktiskt än idag men endast till exklusiva små bokupplagor. När man var beroende av lump för tillverkningen så anställdes många så kallade lumpsamlare och vad deras uppgift var framgår väl tydlig utav deras namn? På 1830-talet gick man som sagt över till halm och slipmassa från träråvaror och i samband med det så installerade Klippans pappersbruk Sveriges första pappersmaskin. Denna var inköpt från England, från en specialverkstad.

Träsliperier och nya processer

trämassa för pappersbruk

Då man gick över till slipmassa från trädråvaror så öppnades träsliperier i Sverige och det första sådana anlades år 1857. Cirka 20 år senare så började man tillverka kemisk massa då nya processer för tillverkningen blev tillgängliga för pappersbruken. I slutet av 1800-talet fanns det 35 pappersbruk i Sverige men på den tiden fanns inte bruk som tillverkade både massa och papper utan samtidigt fanns det 41 massafabriker. Dessa såg till att pappersbruken fick sin råvara. Det var mycket mer arbete bakom processen av tillverkningen av papper förr än vad det är idag. På 1900-talet så växte antalet pappersbruk ganska kraftigt men under 1970-talet och även 1980-talet så skedde det industrikriser vilket ledde till att många pappersbruk lade ned. Idag finns det strax över 50 pappersbruk i Sverige. Vissa är enbart pappersbruk, vissa är integrerade med massatillverkning och andra är pappersbruk med returpappersanvändning. I de integrerade bruken så pumpar man pappersmassan direkt till pappersmaskinen. Om massan ska transporteras till ett pappersbruk så torkas det först i en torkmaskin. Men mer om själva processen tar vi i nästa del och då går vi igenom båda massatillverkningen och papperstillverkningen.