Pappersbruk del 2

Nu när vi vet mer om historian om pappersmassa och om papperstillverkningen så kan vi ta en närmare titt på hur själva processen går till.

Pappersmassa

I Sverige tillverkas fyra olika typer av pappersmassa. Det är mekaniska massa, kemisk massa, returfiber och textilmassa. Den mekaniska massan ger ett ganska svagt papper och används oftast till tidningspapper, journalpapper och mjukpapper. Den kemiska pappersmassan ger ett starkt papper och används ofta till emballage samt skriv- och tryckpapper. Returfibrer är insamlat papper av diverse olika kvaliteter som sorterats. Beroende på vad det ska användas till så tar man i vissa fall bort tryckfärgen genom avsvärtning. Textilmassa är ett nygammalt teknikområde som används främst för tillverkning av viskostyger.

avbarka massaveden

Pappersmassan tillverkas i flera olika steg men det första steget är att avbarka massaveden vilket sker i en så kallad barkningstrumma. Denna kan vara tiotals meter lång. Ved består av cellulosafibrer och längden på fibrerna kommer att påverka papperskvaliteten. För att kunna tillverka papper så måste fibrerna först friläggas ifrån varandra. Detta kan göras på olika sätt. Man kan mala ner veden och sedan lösa upp den i vatten, då får man en mekanisk massa. En kemisk massa gör man genom att blanda träflis och kemikalier i tryckkärl för att lösa upp det som håller fibrerna ihop, lignin. För denna kemiska massa används oftast sulfatprocessen. För att få returfibrer så använder man någon an ovanstående process men man gör det då av återvunnet papper och kartong. För varje återvinningscykel bryts fibrerna ner mer och mer vilket gör att det färdiga papperet kommer få allt sämre kvalitet. Efter att man fått fram sin pappersmassa så kan man bleka den för att papperet ska bli vitt. Blekningen gör man idag med syre, ozon, väteperoxid och/eller klordioxid. Efter blekningen så är massan klar och i ett integrerat pappersbruk kan den pumpas direkt till en pappersmaskin. I annat fall så torkas massan in till balar för vidare transport.

Papperstillverkning

Papperstillverkning

Papperstillverkning sker i fem steg; mäldberedning, avvattning, pressning och torkning och färdiggörning. I det första steget blandas pappersmassa och man skapar en suspension i vatten av pappersmassan och annat material. Denna massasuspension är det som kallas mäld. Mälden ska sen malas och det kemisk pappersmassa, annars behövs det inte. I mälden tillsätter man bland annat kemikalier, stärkelse och fyllnadsämnen som påverkar bland annat vitheten. De nästa tre stegen görs alla i pappersmaskinen som består av ett våtparti, ett pressparti och ett torkparti. I våtpartiet avvattnas mälden på virar och går vidare till nästa parti med en torrhalt på 20 procent. I presspartiet så fortsätter avvattningen genom att pressa pappersbanan mellan pressvalsar och papperet lämnar partiet med en torrhalt på runt 40–50 procent. I torkpartiet kommer papperet få en torrhalt på 95 procent genom att pappersbanan pressas mot torkcylindrar som är uppvärmda. Papperet är i princip klart men i färdiggörningen så jämnas pappersytan ut genom att den får passera mellan valsar. Nu är det sista steget klart och papperstillverkningen är nu klar. Så nu vet vi hur papper tillverkar, från pappersmassa till färdigt papper.