Pappersbruk i Sverige

Pappersbruk har en lång historia i Sverige och tack vare all den skog som finns i landet så har det funnits en hel del pappersbruk runt om i Sverige. Detta har förändrats något drastiskt dem senast 30-40 åren då det tidigare fanns många fler pappersbruk än vad det gör idag av olika anledningar men det finns några kvar.

Första bruket grundades redan i mitten på 1500-talet

Undre 1520-talet grundades det som många tror är Sveriges första pappersbruk i Söderköping. Sveriges kanske mest kända kung Gustav Vasa anlade själv ett pappersbruk i Norrström som hans sonson, Gustav den andre Adolf senare skulle flytta till Uppsala. I Tyresö, Stockholm, eller mer precist Uddby kvarn så anlades landets första finpappersbruk. Uddby kvarn kom att bli ett av Europas mest viktiga bruk då där var just i Uddby kvarn som man tillverkade förutom omslagspapper och skrivpapper så tillverkade man Europas första sedlar som hade en speciell stämpel, BANCO. Med tanke på att pappersbruk är väldigt beroende av vatten så hittade man de flesta äldre bruk oftast i södra Sverige vid vattendrag. Under tidens gång och att industrialismen kom nya uppfinningar till så blev processen vid pappersbruk mycket enklare och med tiden ökade bruken markant. Under 1900-takets början så fanns det som flest pappersbruk över hela landet. Men under 70 och 1980-talet så började man att lägga ner bruk av flera olika anledningar. Under 2000-talet fram till idag så finns det ca 57 olika pappersbruk kvar i Sverige.

På senare tid då ägs dem flesta pappersbruk av stora koncerner som exempelvis ABB Power Grids som äger ett pappersbruk i Västerås. Stora Enso som fortfarande ses som ett av landets största och viktigaste företag har fler anläggningar i bl.a. Falun, Fors och Nymölla. SCA är ett annat stort företag som äger pappersbruk i Sundsvall, Piteå och Obbola. Pappersbrukens glansdagar är förbi och alltmer av arbetet digitaliseras vilket slår hårt mot dem gamla bruksorterna. Tidigare bruksorter kunde sysselsätta nästan en hel ort men så är fallet inte idag. Dock är allting inte lika mörkt utan man har exempelvis med Sveriges inträde i EU en helt annan plattform och papper är fortfarande en viktigt svensk export även om man importerar väldigt mycket. En stor anledning till pappersbrukens nedläggningar har naturligtvis att göra med klimatpolitiken och man har en annan syn på papperstillverkning idag från branschen än tidigare. Istället har man andra utmaningar dr man diskuterar pappersbrukens framtid då världens alltmer går mot en global värld pappret och skogsindustrin är mycket billigare i vissa delar av världen. Pappersbruken ingår i flera branschorganisationer där man försöker att hitta nya lösningar där största utmaningen är att rädda fler träd men att bibehålla industrin. Att sia om framtiden är svårt men man kan konstatera att papper är något som kommer att dras ner på i alla segment i samhället vilket skapar både negativa men också positiva konsekvenser för pappersbruken. Som tidigare nämnt så blir industrin alltmer digitaliserad och maskiner tar över arbeten som oftast invånare i dem olika bruksorterna utförde. Det man vet är att klimatdebatten är ett faktum och det ska bli spännande att se vad som blir av dem gamla pappersbruken i Sverige.