Papperstillverkning

Man skriver handlarlistor, barnen målar dagligen, konstnärer målar och detta görs på papper. Hur blir det papper då? Vad görs papper av?

Tillverkningens process

Papper görs av trä, träflisor och spån bearbetas antingen mekaniskt eller kemiskt. Med hjälp av räfflade stålskivor så mals träflisorna ner i en kvarn och detta förbehandlas sedan med något som heter natriumsulfit. En kemisk framställning av papper innebär att man kokar massan i en lösning som innehåller lut (natriumhydroxid och natriumsulfid) Hur länge det ska kokas det är lignin det finns kvar i fibrerna, lignin är alltså vedens bindemedel. Nu återstår det att få bort all lut ifrån massan för att papper ska kunna tillverkas. Det starkaste pappret framställs genom barrved och denna kemiska tillverkning är en lång process.Vill man tillverka ett papper som inte gulnar så fort så måste man koka fibrerna länge och tillsätta en låg halt av lignin. Ska du använda pappret för att trycka på så är björkved ett jämnt och tätt papper.Nu blandar man ner vatten i massan och kanske eventuella andra pappersmassor för att få det pappret man vill ha. För att få ett vitare papper och ett papper som inte är så genomskinligt så tillsätts krita. Denna massa kallas för mäld.Nu måste all vätska pressas ut från pappersmassan och det kallas för avvattning, mälden sprutas ut på en typ av plastmatta och där rinner vatten och andra vätskor av. Nu ska massan pressas och det gör den mellan så kallade valsar, denna process görs cirka 4-5 gånger och även här fortsätter vattnet att rinna av.
När denna process är klar så ska massa torkas och det gör den på något som heter torkvalsar, dessa valsar går vid torkcylindrar, denna process gör inte pappret helt torrt utan bara till 95%.

Tambour

Nu ska pappret pressas och beroende på vad du ska ha för papper och till vilket ändamål så krävs olika saker för varje pappers typ. För att minimera att pappret samma så kan man ytlimma det. Nu när pappret är klart så måste man byta plats och sätta fast pappersrullen på en annan typ av vals, denna kallas för tambour. Behandlingen fortsätter, man för valsen med en travers till en rullmaskin. Innan leverans så delas rullarna i mindre rullar och sedan förpackas dem. Pappret delas upp i olika format och skickas sedan vidare till olika företag som är i behov av pappersark. För att få ett färgat papper så tillsätter man en mängd färgtillsats i mälden.

verkligt pris på papper

Att framställa papper påverkan miljön mycket då man hela tiden måste skörda skog för att få trå och för att sedan tillverka papper, mycket av pappret görs av returmassa, alltså massa som är återvunnet och detta är inte lika miljöfarligt. Andra typer av papper exempelvis sedlar eller tepåsar görs av bomull eller linnefiber, man kan även använda sig av abacafiber, detta är en växt som tillhör bananväxten och dessa tillverkningar skiljer sig väldigt mycket åt. I Sverige används mycket barr och björkved, i andra länder så odlar de trädplantager med snabbväxande träd för att man fortare ska kunna tillverka papper.